Általános Szerződési Feltételek

a „The Chance” játék tesztüzeméhez

 

 1. A thechance.hu weblapot az MC-Dekor Kft. üzemelteti (székhely: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. utca 3-5. II. em. 5., Cg.: 09-09-021592, képviseli: Burzi Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: „Szolgáltató”).
 2. Jelen felhasználási feltételek a Szolgáltató által szervezett, a thechance.hu weblapon elérhető „The Chance” játék tesztüzemének használatára vonatkoznak.
 3. A felhasználók a regisztrációval elfogadják, hogy a játék tesztüzem alatt áll, így az működési hibákat, egyéb hiányosságokat tartalmazhat. A felhasználók e hibák miatt semmilyen követelést nem érvényesíthetnek a Szolgáltatóval szemben.
 4. A játék tesztüzeme pro bono alapon történik, a tesztelésért a felhasználókat semmilyen anyagi juttatás, nyeremény, térítés, egyéb követelés nem illeti meg, és őket a teszt során fizetési kötelezettség sem terheli.
 5. A Szolgáltató jogosult a játék tesztüzemét bármikor indokolás és előzetes értesítés nélkül leállítani, és a tesztüzemre regisztrált felhasználók hozzáférését egyoldalúan megszüntetni. A felhasználók a hozzáférés megszüntetése miatt semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a Szolgáltatóval szemben.
 6. A játék tesztüzemének használatára csak azok a személyes meghívót kapott természetes személyek jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, cselekvőképesek és elfogadják a Felhasználási Feltételeket.
 7. A tesztjátékra történő regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni: név, születési családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A megadott adatoknak meg kell felelnie a valóságnak. A valótlan adatszolgáltatásból eredő személyi, illetve vagyoni sérelmekért, károkért, hátrányért Szolgáltató nem vállal felelősséget, azokért a felhasználót terheli felelősség.
 8. A regisztráció során megadott felhasználónév nem jeleníthet meg személyes elérhetőséget, például telefonszámot, e-mail címet, URL-t, IM azonosítót stb. A felhasználónév nem tartalmazhat trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven, nem ütközhet jogszabályba és nem egyezhet meg a Szolgáltató által már – más felhasználó által lefoglalt névként – nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a felhasználó a fentiekkel ellentétes felhasználónevet ad meg, a Szolgáltató jogosult elutasítani a regisztrációt.
 9. A felhasználó köteles tartózkodni olyan intézkedésekben, mechanizmusokban való részvételtől, és olyan programok használatától, amelyek célja a weblap és a játék működésének a zavarása, vagy amelyek a weblap és a játék működési zavarát idézhetik elő. A felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenység tanúsításától, amelyek a weblap műszaki kapacitásának indokolatlan, illetőleg túlzott terhelését vonják maguk után.
 10. A felhasználó nem futtathatja a tesztjátékot internetböngészőn, illetve kliens programon kívül. A felhasználó nem használhat olyan programokat, szkripteket, amelyek a felhasználó számára előnyt nyújtanak a többi játékossal szemben. Ennek megfelelően a felhasználó nem használhat olyan automatikus frissítési funkciókat, internetböngészőbe beépített mechanizmusokat, amelyek befolyásolják a Verseny végeredményét.
 11. A Felhasználó nem készíthet és nem használhat a weblaphoz és a játékhoz kapcsolódóan csalásokat (cheat), mod-okat, hack-eket, amelyek befolyásolhatják a verseny végeredményét és a játékélményt. A felhasználó továbbá nem készíthet és nem használhat a weblaphoz és a játékhoz kapcsolódóan adatbányászatra, illetve adathalászatra szolgáló, vagy arra alkalmas szoftvereket.
 12. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tartalom közzétételétől, amely jogszabályba vagy közerkölcsbe ütközik; védjegyeket, szabadalmakat, szerzői jogokat, egyéb ipari tulajdonságokat, üzleti titkokat vagy egyéb harmadik fél jogait sérti; obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf; sértő, zaklató, rágalmazó jellegű, vagy más módon sérti az egyén személyiségi jogait; lánclevél, vagy piramis jellegű; megtévesztő módon azt a benyomást kelti, hogy a Szolgáltató tette közzé, vagy támogatta; harmadik személy személyes adatait tartalmazza annak kifejezett hozzájárulás nélkül; kereskedelmi jellegű, elsősorban reklámozási célú. A Szolgáltató a jelen pontba ütköző tartalmat indokolás és kompenzáció nélkül jogosult elérhetetlenné tenni és a felhasználó hozzáférését egyoldalúan megszüntetni.
 13. A felhasználók kötelesek minden, a thechance.hu honlap és a játék tesztüzemének használata során tudomásukra jutott tényt, adatot, információt, a játékkal kapcsolatos ötletet, műszaki megoldást, megjelenítési módot, beleértve a játék, a tesztüzem és a teszten való részvétel tényét üzleti titokként szigorúan bizalmasan kezelni, és kötelezettséget vállalnak, hogy ezen információkat nem tárják fel, illetve nem teszik hozzáférhetővé harmadik személyek részére. E kötelezettség határozatlan ideig áll fenn, megsértése súlyos kártérítési kötelezettséggel jár.
 14. A thechance.hu weblapon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékleírás, ábra, kép, információ, adat, alkalmazás) felett fennálló szerzői jog a Szolgáltatót illeti meg.
 15. A játék felett a Szolgáltató szerzői jogot gyakorol. A Szolgáltató játék felett gyakorolt szerzői joga kiterjed a játék vizuális megjelenítésére, a játék szabályaira, a játék lefolytatása kapcsán kidolgozott megoldásokra, a verseny menetére, illetve jellegzetességeire. A felhasználó köteles a Szolgáltató szerzői jogát tiszteletben tartani.

A felhasználó a www.thechance.hu weblapra történő regisztrációjával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket.